TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MASTERI THẢO ĐIỀN THÁNG 4/2016

Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Masteri Thảo Điền tháng 04-2016
Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Masteri Thảo Điền tháng 04-2016

Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_1 Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_2 Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_3 Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_4 Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_5 Cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền vào tháng 04-2016_6

Trả lời