CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Áp dụng từ Tháng 04/2015 PHẦN 1: CHÍNH SÁCH CHUNG 1. Giá bán căn hộ: theo Bảng giá đi kèm 2. Tiến độ thanh toán: theo Bảng tiến độ thanh toán đi kèm dưới đây.   3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ Masteri Thảo Điền từ ngày 01/04/2015. Các khách hàng đã […]